donderdag 20 september 2012

Jouw ondernemingsontwikkelingspartner


Een veranderde en veranderende wereld ...

Het was rond nieuwjaar het afgelopen jaar dat ik nadacht in bezinning over de economie, over ondernemerschap, over het helpen van mensen, over het maken van een positief verschil in het leven van mensen, over het creëren van krachtige impact op zakelijk niveau, en over m'n eigen positie op dat moment.
Tijdens deze tijd van bezinning, heb ik gepraat met collega's, zakelijke relaties, met m'n coach, met een aantal vrienden en met m'n familie.
Dit alles heeft m'n denken gevormd en heeft me ervan overtuigd dat het tijd was voor drastische verandering.
Uiteindelijk waren we met de nieuwjaarsperiode toch al ruim een half decenium na 2008, 'het' jaar van "de crisis".
De manier waarop mensen vertrouwen en geloven in systemen is veranderd.
De manier waarop mensen betrouwen op banken en overheden is gewijzigd.
De manier waarop mensen omgaan met hun geld, hun investereingen en hun leven is compleet herzien, ... gereviseerd.

Dit alles heeft een ongelofelijke invloed op de wijze waarop mensen denken en redeneren.

Deze veranderingen uiten zich in relaties, zowel persoonlijk als professioneel.
Deze veranderingen kunnen waargenomen worden in de manier waarop mensen geld besteden en aankopen.
Deze veranderingen zijn merkbaar in de wijze waarop mensen zaken doen.
Er is heel veel veranderd.

En dit in elk onderdeel van business development: o&o, productie, stock, distributie, financiëel beheer, bedrijfsmodellen, marketing, verkoop, talent beleid (hr).

Positieve impact realiseren ... 


Ik realiseerde me ook dat wanneer ik een meer betekenisvolle, positieve impact wil realiseren, ik dit niet meer op dezelfde manier kan doen zoals ik het reeds een klein decenium aanpakte: hoofdzakelijk in één bedrijf hands-on uitvoering realiseren op de ontwikkelingsgebieden waar het bedrijf op dat moment nood aan had.

Ik geloof nog steeds dat wanneer je het lef hebt om ondernemend te zijn, je de opportuniteit zou moeten hebben om te leren hoe je een meer bevredigend leven kan leiden, hoe je jouw winst kan vermeerderen en hoe je kan genieten van het uitbouwen, het onwikkelen van je onderneming of professionele praktijk.

Ik heb met de vertrouwenspersonen in m'n omgeving alle mogelijke bezorgdheden, sleutelindicatoren, katalizatoren, hefbomen en invloeden besproken en overwogen, die jouw kunnen beïnvloeden, op een positieve manier of een negatieve.

De spreekwoordelijke 'bliksem' trof me en ik realiseerde me dat er een ANDERE manier is. Een nieuwe wijze.
Iets veel grootser dan situationeel, gebied specifieke consulting.
Iets veel grootser dan doelen gebaseerd coaching.
Iets veel grootser dan peterschap.

Ik noem het jouw "ondernemingsontwikkelingspartner".

Omdat, wel, dat letterlijk is wat het is.
Je hebt een geëngageerd persoon die met je mee werkt aan de ontwikkeling van jouw onderneming, als partner.

Als je ondernemingsontwikkelingspartner, praat ik niet enkel met je in een consultatieve of adviserende manier over 'punten ter verbetering' waarvan je voelt dat ze dienen te veranderen.
Samen zullen we een analyse maken van je persoonlijke en professionele leven in zulk een detail dat je zelf honderden nieuwe facetten zal ontdekken in je professionele en persoonlijke leven waar je voorheen nooit aan dacht noch jezelf er bewust van was.

Samen zullen we een arsenaal aan strategieën verkennen, identificeren, onthullen, onderzoeken en kristal helder maken, zodat we ze kunnen toepassen om resultaten te bereiken waar je nooit over durfde dromen.
Samen zullen we de hefbomen definiëren om de resultaten nog exponentiëler te laten groeien.

En dit alles zonder dat het je grote investeringen kost. Ik werk namelijk vooral op resultaatsbasis.

Interesse? Bel me nu: +32 497 573 670
Of stuur me een e-mail: info@tomcommeine.com